Bijeenkomsten Project Examinering

Fundeon organiseert regiobijeenkomsten over de toekomst van examinering in de bouw en infra.

Fundeon organiseert regiobijeenkomsten over de toekomst van examinering

Personeelsontwikkeling in de bouw en infra

Fundeon geeft advies op gebied van scholing en ontwikkeling van personeel.