Onderwijsplatform Bouw en Infra

Zo'n veertig roc's met een bouw- of infragerichte opleiding zijn lid van het Onderwijsplatform Bouw en Infra en hebben een samenwerkingsovereenkomst met Fundeon. Deze roc's bepalen mede welke onderwijsproducten Fundeon ontwikkelt voor de mbo-opleidingen bouw en infra.

Ten behoeve van de besluitvorming is uit de leden van het Onderwijsplatform een stuurgroep gekozen. Hierin zitten negen vertegenwoordigers van roc’s. Daarnaast hebben drie vertegenwoordigers van de opleidingsbedrijven een adviesfunctie in de stuurgroep.

Overleg over ontwikkeling leermiddelen, examineringsproducten en -diensten
De stuurgroep van het Onderwijsplatform overlegt met Fundeon over de ontwikkeling van leermiddelen, examineringsproducten en -diensten en andere onderwijsproducten ten behoeve van de diverse opleidingen. De stuurgroep bepaalt dus mede wát Fundeon ontwikkelt, wannéér ze dat doet en hoe ze dat doet. De stuurgroep komt zo’n zes keer per jaar bijeen en koppelt via ledenvergaderingen tweemaal per jaar terug naar de overige leden van het Onderwijsplatform. De ledenvergaderingen worden gecombineerd met de algemene ledenvergaderingen van de BTG.

Namens roc's
Vacature ROC van Twente  
Antie Vos Graafschap College  vsj@graafschapcollege.nl
Anton van Doren Markiezaat College  a.vandoren@rocwb.nl
Marten Ris Regio College  mris@regiocollege.nl
Henk Huberts Alfa College  h.huberts@alfa-college.nl
Marleen Michielsen Da Vinci College  mmichielsen@davinci.nl
Harry van der Voorn Zadkine  h.vandervoorn@zadkine.nl
Marty Willems Summa College  mfm.willems@summacollege.nl
Michel van de Burg ROC De Leygraaf  michiel.burg@leygraaf.nl
Namens opleidingsbedrijven
Wim Schouten STUBO wschouten@stubo.nl
Dorik Hansen Aannemersfederatie Nederland  d.hansen@bga-nederland.nl
Marcel van Lieshout Infra (Vakgroep opleidingsbedrijven)  m.vanlieshout@bouwendnederland.nl
Namens Fundeon
 Erik Meijering  Hoofd Ontwikkeling  e.meijering@fundeon.nl
 Henk Hanssen  Sectorcoordinator  h.hanssen@fundeon.nl
 Henk Cornelisse  Uitgever  h.cornelisse@fundeon.nl