Loopbaantraject Bouw & Infra

Werknemers in de bouw en infra kunnen zich via het Loopbaantraject Bouw & Infra omscholen naar een ander beroep. Dat kan een stap hogerop zijn, maar ook een stap opzij. Wanneer het werk te zwaar is, is zelfs omscholing naar een beroep buiten de sector mogelijk.

Een loopbaantraject biedt werknemers de kans om zich te ontwikkelen. Om die functie te krijgen die hij altijd heeft willen hebben. Of om te zorgen dat hij tot aan zijn pensioen gezond en tevreden kan blijven werken. 

Met ingang van 1 november 2015 kunnen wij geen nieuwe trajecten meer opstarten. Aanmeldingen worden op een wachtlijst geplaatst. Lees meer over de achtergronden en het laatste nieuws.

 

Voor iedereen

Het Loopbaantraject Bouw & Infra is er voor alle werknemers; van elke leeftijd, elk niveau en met of zonder diploma. De enige voorwaarde is dat de deelnemer werkt volgens de cao voor de Bouwnijverheid en de werkgever premie voor hem afdraagt aan het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Bouwnijverheid (O&O-fonds). Een deelnemer kan zich één keer in de vijf jaar aanmelden voor een loopbaantraject. Tijdens een loopbaantraject biedt de trajectadviseur ondersteuning. Deze bekijkt samen met de deelnemer welke functie bij de deelnemer past en welke opleiding of cursus daarvoor nodig is.

Volledige loopbaanstap

Een opleiding volgen via het Loopbaantraject kan alleen bij een volledige loopbaanstap. Dat houdt in dat de werknemer na de scholing echt een compleet andere functie moet krijgen. Met andere taken en verantwoordelijkheden. In de meeste gevallen wordt omgeschoold naar een andere functie in de bouw- en infrasector.

De sector uit

Het Loopbaantraject wil zoveel mogelijk werknemers gezond aan het werk houden in de bouw- en infrasector. Alleen als een werknemer zijn huidige functie niet kan blijven doen, kan hij zich omscholen naar een baan buiten de sector. Een onderzoek door een arboarts bepaalt of de werknemer het risico loopt om binnen vier jaar uit te vallen.

Vrijwillig

Een loopbaantraject doen, is vrijwillig. Niemand kan een werknemer ertoe verplichten. Een werkgever kan dus niet in een keer een groep werknemers voor het Loopbaantraject aanmelden. Wel kan een werkgever aangeven dat hij een loopbaantraject een goed idee vindt. De werknemer moet echter zelf contact opnemen met de trajectadviseur.